تیگ

دستگاه جوش های تیگ (TIG) یا ارگون برای جوش کاری های با دقت بالا، حساس و حرفه ای با استفاده از تنگستن و قوس الکتریکی استفاده می شوند.
این دستگاه ها نسبت به میزان قدرت در تیپ های هوا خنک و آبخنک عرضه میشوند و دستگاه های با سیستم پالس DC قابلیت استفاده فیلر های استیل و تیپ های AC/DC قابلیت جوش فلز آلومینیوم و جوش های بسیار حرفه ای را دارند.

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.