ويژگيهای برجسته دستگاه

ایجاد قوس الکتریکی پایدار و بسیار آسان با حداقل پارامترهای ورودی قابل تنظیم
مجهز به سيستم مبدل ولتاژ اينورتری قدرت با فرکانس بالا با استفاده از جديدترين IGBT
پایداری دستگاه جوش در برابر تغییرات جریان هنگام جوشکاری با کابلهای بسيار بلند و عدم نوسان جریان جوش
سلکتور دو حالته برای انتخاب دوحالت مختلف جوشکاری:
جوشکاری معمولی با قابليتHot Startو Arc Force ثابت
جوشکاریTIG در وضعیت جرقه زنی Lift کنترل کننده دما وبا کمترين آسيب به الکترود تنگستن و توانائی جوشکاری بر روی لبه های تيز
استفاده از کلیدگردان بجای کلید فشاری در نتیجه طول عمر بسیار بسیار بیشتر جهت قطع و وصل برق دستگاه
قابلیت آنتی شوک الکتریکی در مدار ولتاژ خروجی دستگاه برای حفاظت جوشکار از خطرات الکتریکی
استفاده از کانکتورهای جوش 35-50 mm2که امکان استفاده از کابلهای جوش سایر دستگاهها را با Mini-EL 202 فراهم می نماید.
مقاومت در برابر نوسانات و عملکرد نامطلوب ژنراتورهای فرسوده و نامرغوب (MINI EL 202G)

ضمائم

دو عدد كانکتور های جوش
بند آویز

درصورت سفارش

کابل و انبر جوش
کابل و انبر اتصال
تورچ تیگ هواخنک
رگولاتور گاز
ماسک اتومات جوشکاری