میگ

دستگاه جوش های قوس الکتریکی(MIG/MAG) یا CO2 برای جوشکاری با سیم جوش های الیاژی مسی استفاده میشوند و با توجه به میزان قدرت دستگاه در دو تیپ هواخنک و آبخنک عرضه می شوند.
تیپ های سینرژیک این دستگاه ها با کنترل ولتاژ ولومی و سیستم پالس قابلیت جوش سیم های استیل و آلومینیومی را دارند.

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.